Regioniniai projektai

Regioniniai Projektai
Apvalus Stalas
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga

,,RJOS “Apvalus stalas“ veiklos efektyvumo didinimas ir kokybės gerinimas“ kofinansavimas

Finansavimas gautas iš Rokiškio rajono savivaldybės.

,,RJOS “Apvalus stalas“ veiklos efektyvumo didinimas ir kokybės gerinimas“

Projektas vykdomas 2016-2017 metais.

Finansavimas gautas iš JRD. Projektui skirta 16180 €.

3K (Ko aš noriu? Ką aš galiu? Ko reikės?)

Finansavimas gautas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.Projektui skirta 3000 €.

Projekto tikslas- skatinti  Rokiškio jaunimo NVO, verslo ir savivaldybės įstaigų bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, susijusius su darbiniu užimtumu Rokiškio rajone.

„Apvalus stalas“ vykdo projektą „3K (ko aš noriu? ką aš galiu? ko reikės?)“. Projektu norima ugdyti socialinį jaunų žmonių aktyvumą bei atsakomybę už savo būsimą profesinę veiklą. Kartu informavo moksleivius apie profesijų pobūdį bei galimybes, padėjo jiems sąmoningai suderinti savo gebėjimus su tuo, ką žada studijuoti.

„Jaunimo savaitė Rokiškyje“

Projekto  vyko gegužės 6–9 dienomis, Rokiškyje.

Jo metu surengti 3 renginiai:
Idėja +;
Diskusija su politikais;
Orientacinis žygis.

,,Iššūkis ant ratų"

Žygis ,,Iššūkis ant ratų” neapsiribojo tik važiavimu dviračiais, bet ir skatino pažinti save, atrasti bei įveikti baimes. Dalyviai tapo komanda, kuri nepabijojo įveikti sunkų patiriminio žygio maršrutą, neišsigando lietaus, šalčio. Projektas mokė savarankiškumo – kasdien gaminamas maistas, kilometrai dviračiu.
Nepaprastai geras laikas, naujos pažintys bei savęs pažinimas, tai buvo šio projekto ,,varikliukas”, kuris uždegė ugneles dalyvių širdyse, kurios ir toliau nesustos!

RJOS "Apvalus stalas" veiklos kokybės gerinimas

Finansavimas gautas iš Rokiškio rajono savivaldybės. Projektui skirta 290 €.

Projektas orientuotas į Rokiškio jaunimo organizacijų stiprinimą ir jų įgalinimą. Pakeisti 3 organizacijų įstatai.

„Sveikai augu“

Finansavimas gautas iš Rokiškio rajono savivaldybės. Projektui skirta 150 €.

Projekto tikslas – didinti jaunimo užimtumą, ugdyti pilietiškumą, skatinti tobulėjimą, per sportinę veiklą organizuojant turiningą laisvalaikį vasaros atostogų metu.

„Ne kalbėk, o daryk“

Finansavimas gautas iš Rokiškio rajono savivaldybės. Projektui skirta 290 €.

Projekto tikslas – padėti jaunimui sėkmingai integruotis visuomenėje, ugdant jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo įgūdžius, skatinant savanorystę bei turiningą laisvalaikį. Per kūrybines veiklas, jauni žmonės susipažino su  Rokiškio rajono jaunimo organizacijų vykdoma veikla. Dalyviai pamatė visą NVO “virtuvę” iš arčiau, apie ją išgirdo iš “pirmų lūpų”.

„Mes ateinam"

Finansavimas gautas iš G. Steponavičiaus fondo. Projektui skirta 200 €.

Projekto  tikslas  – ugdyti jaunimo iniciatyvumo ir kūrybiškumo įgūdžius, skatinti saviraišką, savanorystę, bei skatinti jų pilietinę veiklą mieste. Įvyko gyvos muzikos festivalis, kūrybinės dirbtuvės

„RJOS „Apvalus stalas“veiklos kokybės gerinimas "

Projektas vykdomas 2014-2015 metais.

Finansavimas gautas iš JRD. Projektui skirta 6487,48 €.

"Earth. Fire. Water. Air."

Finansavimas gautas iš ES programos “Veiklus jaunimas” (4497.16 €) .

We, five active youngsters, who gathered in initiative group, organized a project “Earth. Fire. Water. Air.”, who had two main activities – hikes, for Rokiškis youth organizations association members and for Rokiškis young people, who wanted to be included and take part in youth policy. We chose hiking method, because this method is tested in our organization and we can approve, that this is the most effective and attractive way to develop new competencies. The aim of the project was to increase collaboration between youth organizations and raise the quality of their activities by developing competencies of young people. We seeked to develop four main competencies, which in our opinion are the most important in youth organizations: self-knowledge, conflict management, team work and decision by making it to match with four elements: earth, air, fire an water.
First hike was just for initiative group and it lasted for 3 days in Anykščiai region, Andrioniškis village. During these days initiative group tried various critical situations and thought about their solutions which can happen during the Experience hike. Besides that, they learned first aid and how to use devices that are necessary in hike, like compass, map and others. Second – experience hike lasted for 9 days in Anykščiai region, Andrioniškis village. In this hike 17 participants and initiative group with help of professional lecturer had an opportunity to develop four competencies, that will help in youth organizations daily life.
Participants wrote a diary, in which they wrote about their experience, feelings and acquisition. There also were video diaries, which let us save useful experience. Participants had shared their good experience with their peers and they use the competencies that they gained in this project in work of youth organizations.

„Kaimo bendruomenių veiklos kokybės gerinimas ir kompetencijų ugdymas“

Projektui skirta 47914,00 Lt(13876.85 €).

Projekto metu informavome kaimo bendruomenes apie projektų teikimo galimybes ir išsiaiškinome kokių kompetencijų stinga aktyviai projektiniai veiklai vystyti. Kėlėme kaimo bendruomenių kompetencijas organizacijos strateginio valdymo ir projektų rašymo srityse bei ugdėme bendruomenių narių gebėjimus mokytis ir kartu pritaikyti gautas žinias, didinome bendruomenių narių aktyvumą ir kuriant palankią socialinę kultūrinę aplinką. Užtikrinome projekto matomumą, kaimo bendruomenių įsitraukimą ir rezultatų sklaidą. Skleisti mokomųjų veiklų metu įgytą patirtį

„T.A.I.P! – Tobulėk, auk, išmok, pažink!“

Projektui skirta 500 Lt(144.81 €).

15 jaunų žmonių šio projekto metu buvo skatinami įsitraukti į visuotinę veiklą, bei ugdomas jų pilietiškumas ir skatinamas jų kūrybiškumas.

Rokiškio jaunimo organizacijų įgalinimas aktyviai ir kryptingai veiklai

Finansavimas gautas iš JRD.
Šio projekto metu buvo:
-Stiprinamos RJOS „Apvalaus stalo“ organizacijos narės .
-Formuojamas patikimos, jaunimo organizacijų interesams atstovaujančios regioninės jaunimo organizacijų tarybos įvaizdis.
-Formuojama vietinė jaunimo politiką ir prisidedama prie jos įgyvendinamo.
-Atstovauja savivaldos jaunimo interesams vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

,,L.O.S.T."

„LIJA“

Finansavimas gautas iš ES programos “Veiklus jaunimas”. Projektui skirta 28658 Lt(8300 €) .

„LIJA“- is a Project called „ History of Lithuania Through the eyes of youth“. This Project motivates young people to take a new look at the history of Lithuania, to acknowledge peculiarities of our ancestors live style and to understand the meaning of the most important events in the history of Lithuania. At the time of it 20 youngsters from Rokiškis 10days were traveling “in time”, since history sources till nowadays. Communicating with youth organizations form all Lithuania we revealed the most important events creative way – Through the eyes of youth.

„Veik“

Finansavimas gautas iš JRD. Projektui skirta 3600 Lt(1042,63 €).

Projekto metu suorganizuoti 9 vienadieniai seminarai-mokymai, supažindinantys jaunimą su jaunimo veiklos galimybėmis, pristatyti pagrindiniai jaunimo politikos principai. Organizuota diskusija- „RJOS ‚Apvalus stalas“- patikimas partneris. Visuomenė supažindinta su „AS“ vykdoma veikla, projektais, su politinių partijų atstovais pasiektas susitarimas, kad būtinas bendras matymas jaunimo politikos įgyvendinimui rajone. Parengtas leidinys „Mano knyga“, kurioje jaunimas supažindinamas ne tik su „AS“ veikla 2010 m., bet ir atnaujintas Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ internetinis puslapis- www.apvalusstalas.lt .

Sport. Strengthen. Improve.

Finansavimas gautas iš ES programos “Veiklus jaunimas”. Projektui skirta 29936 Lt(8670 €).

We are 4 members of initiative group which will organize three trips of experience during the summer in region of Rokiskis. Duration of one trip will be 3 or 4 days. By practicing acceptable and fascinating methods of nonprofessional sports we seek to attract young people to participate in youth activity, to increase their interest in active ways of free-time, to propagate healthy lifestyle, to strengthen their body and soul. Project is based on youth perfection, initiative, active sports and healthy lifestyle. As a method we will use trips of experience which will provide the possibility for participants to focus on themselves, their fears and to rid it of, to practice active sports and have a valuable summer time. The project called “S.S.I.” (Sport. Strengthen. Improve.) affords ground for young people become responsible for their actions, to raise important social skills such as tolerance, communication, collaboration. After these trips participants will lead discussions and seminars for schools communities of Rokiškis and will share the experience gained during the project. What is more, we will organize unusual event, it will be the massive exercises in the center of Rokiškis.

„3-ias Kadras“

Finansavimas gautas iš JRD. Projektui skirta 8000 Lt(231,70€).

Rokiškio jaunimas visą laiką kūrė ir filmavo filmukus. Ir taip vienuolika trumpametražių filmų kūrėjų susirinko į KURYBIŠKUMO  mokymus. Jų metu parašėme filmo scenarijų. Pagrindinė filmo mintis, kad linksmas, originalus, įdomus laisvalaikis priklauso tik nuo tavo noro. Jei turi noro viskas yra įmanoma.

„Kartu – mes jėga“

Finansavimas gautas iš JRD. Projektui skirta 6200 Lt(1795,64 €).

Projekto tikslas – įgyvendinti valstybinės jaunimo politikos tikslus Rokiškio raj. savivaldybėje; Jaunimo pilietinės iniciatyvos, įsitraukimo į visuomeninė veiklą, jaunimo NVO stiprinimas ir jų veiklos kokybės gerinimas, „AS“ narių vidinio potencialo stiprinimas; Išsamios informacijos apie Rokiškio jaunimo situaciją sisteminimas ir viešinimas; jaunimo politikos įgyvendinimo koordinavimas regioniniame lygmenyje, geros praktikos skaida, įgyvendinant jaunimo politiką

„The half of the chair”

Finansavimas gautas iš ES programos “Veiklus jaunimas”. Projektui skirta 15537,60 Lt(4500 €).

“Pusė kėdės” (eng. „The half of the chair”) – it is the half of life. We want to know life better, understand and discover it. Our idea is to reveal the beauty of life by using photography. We are going to take pictures of some small children and the elderly. The pictures should express the moods of the children and reveal their thoughts about imaginable future. We are also going to ask the elderly if their past dreams had come true and if they had spent the days of their youth significant. The aim of the pictures and the published photo-calender is to show the wisdom of the children and the elderly. Moreover, we would like to put together the pictures and make an exhibition to expose it in various cities and villages, where the photography is not really popular between youth yet. We want the young people to try to understand and pore upon the feelings expressed in the pictures. We hope, that the youth in those cities and villages will get interested in our pictures. By looking at the faces of the elderly, we can see their experience of life, and the smiles of the children reveal their insouciance and questions about upcoming future. This is what we are expecting to show in our pictures and the exhibition. Moreover, we are going to make a movie about our work „Pusė kėdės+aš“ (eng. „The half of the chair+Me”).

„Geltonų plytų kelias“

Finansavimas gautas iš . Projektui skirta

„Informacijos baseinas“

Finansavimas gautas iš JRD. Projektui skirta 11000 Lt(3185,82 €).

Projekto idėja – sukurti bendradarbiavimo tinklą, kuris vienytų jaunimo organizacijas, rajono įstaigas, dirbančias su vaikais ir jaunimu. Projekte dalyvavo 6 jaunimo organizacijos. Projekto metu buvo sukurtas internetinis Rokiškio jaunimo portalas su lengvai valdoma duomenų baze.

„Tėvo gitara“

Finansavimas gautas iš JTBA. Projektui skirta 20716,90 Lt(6000 €).