Mokymai „Demokratijos paieškos“

Mokymai „Demokratijos paieškos“

Šiais laikais demokratija vis dažniau priimama kaip savaime suprantama duotybė. Žmonės taip dažnai varijuoja šiuo skambiu žodžiu, kad kartais užmiršta pasitikrinti ir nusistatyti kiek demokratiškas jis pats kaip žmogus ir kiek demokratiška aplinka, kurioje gyvena, veikia.

ESFA (Europos socialinio fondo agentūros), ES fondų finansuotas projektas „Demokratijos paieškos“ į mokymus ir susitikimus su sprendimų priėmėjais pakvietė 21 jauną žmogų  iš Rokiškio.

Lektoriai Audrius Laurutis, Lina Blaževičiūtė ir Algirdas Šaulys siekė padėti jauniems žmonėms pasiruošti susitikimams su savivaldybės administracijos ir tarybos nariais ir argumentuotai išsakyti nuomonę ir pasiūlymus jiems rūpimais klausimais. Tačiau Rokiškyje vykusios „Demokratijos paieškos“ buvo kur kas kompleksiškesnės. Jauni žmonės taip pat mokėsi raiškiai kalbėti, nebijoti kalbėti prieš auditoriją, argumentuotai dėstyti mintis, grafiškai jas atvaizduoti. Mokymuose jauni žmonės pasitikrino savo vertybes, požiūrius, tolerancijos lygį, ugdėsi socialines asmenines kompetencijas ir didino pilietinio aktyvumo kompetenciją.

Mokymų metu buvo paliesti tokie jaunimo politikos klausimai, kaip

 • Kaip būtų galima pagerinti sąlygas jauniems žmonėms burtis į neformalias jaunimo grupes ir organziacijas.
 • Savanorystės vietų žemėlapio sudarymas
 • Viešųjų miesto erdvių panaudojimas jaunimo iniciatyvoms.
 • Verslumo renginių organziavimas.
 • Ir daugelis kitų.

Jaunų žmonių sukurti ir pasiūlyti konkretūs šių jiems aktualių problemų sprendimai buvo tokie:

 1. Naktiniai renginiai (naktys mokyklose)

Bendradarbiavimas tarp mokyklu pasitelkiant neformalius metodus. Naktimis organizuojamos edukacinės veiklos ir sudaromos sąlygos mažiau aktyviems jauniems žmonėms bendrauti ir mokytis neįprastoje aplinkoje.  Skatinama burtis į neformalias jaunimo grupes, o vėliau galbūti ir į organizacijas.

 1. Verslumo mokymai (renginiai)

su vietiniais ir kviestiniais verslininkais ir lektoriais. Organizuojame susitikimus, gerosios patirties dalinimosi renginius su sėkmingais mūsų ir kitų miestų verlsininkais.

 1. „50 supynių Rokiškio mieste“

Pakabinti 30 supynių bendradarbiaujant su vietos verslais ir organizacijomis (mokyklos, jaunimo organizacijos ir kt.).Kiekviena įsitraukusi įstaiga, apivavidalina supynę citata ar kitu gražiu palinkėjimu. Gyvinamos viešosios miesto erdvės.

 1. Išplėsti jaunimo erdvę L. Šepkos parke.

Pakyla renginiams, stogelis, baldai iš palečių.

 1. Menų festivalis 2019 metais, kultūros sostinės finalas.

Meno instaliacijomis užpildytos neįprastos miesto erdvės. Kontaktuojame su menininkais ir kūrėjais, kurie atvyksta į Rokiškį. Mes parengiame šio renginio struktūrą ir užpildome kai kurias jos veiklas.

 1. Savanorystės vietų žemėlapis.

Vietų, kuriose galima savanoriauti sąrašo sukūrimas ir išviešinimas. Sukuriamas facebook puslapis, nuolat atnuajinama informacija. Viešinimas soc. tinkluose, per RJOS „Apvalus stalas“.

Kitas šio projekto rezultatas – orientacinis žaidimas. Projekto organizatoriai Jaunimo politikos tyrimų ir analizės institutas ir VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija nuolat ieško jungčių tarp skirtingų disciplinų. Šįkart paimtas pramoginis orientacinis žaidimas, kuris pritaikytas ugdymo reikmėms. Dalyviai mokėsi, kaip sukurti žaidimą, mokymų metu patys kūrė užduotis ir išbandė vieni su kitais. Žaidimo dalyviai turėjo fotografuoti ir filmuoti, kalbinti įvairių savivaldos įstaigų darbuotojus, sužinoti, kuo naudinga savanorystė, kokie didžiausi renginiai laukia kultūros centre, kokios edukacinės veiklos vykdomos muziejuje ir sužinoti slaptos, dar niekur neskelbtos informacijos apie Rokiškį mažąją kultūros sostinę. Vėliau dalyvių parnešti rezultatai buvo komentuojami, reflektuojami.

Paskutiniąją projekto dieną, balandžio 5 dieną.  buvo duotas orientacinio žaidimo startas. Žaidimo užduotys buvo patalpintos savivaldybės įstaigose.

Po orientacinio žaidimo vyko pagrindinis susitikimas, kurį pavadinimome „Išplėstiniu jaunimo reikalų tarybos posėdžiu“. Labai džiaugiamės politikų ir administracijos dalyvavimu. Būtent ten ir buvo pristatytos  anksčiau išvardytos idėjos.

Buvo aptartas galimas savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų bendradarbiavimas įgyvendinant idėjas, finansavimo galimybės. Jauni žmonės gavo savivaldybės pritarimą ir kvietimą bet kada atvykti, konsultuotis ir teikti prašymus ir projektų paraiškas leisiančias dalyvauti finansavimo konkursuose.

Projektas „Demokratijos paieškos“  Rokiškyje prasidėjo, o kaip toliau seksis priklausys nuo jaunų žmonių noro, motyvacijos ir aktyvumo bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis.

 

Share this post