Mūsų projektai
Apvalus Stalas
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga

Tarptautiniai jaunimo mainai „Mūsų jėga“

Projektas finansuotas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos  (5630€)

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ 2017 m. lapkričio 24-29 dienomis įgyvendino tarptautinių jaunimo mainų projektą „Mūsų jėga“, finansuotą Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos. Į Rokiškį atvyko ir mainuose dalyvavo dešimt jaunuolių iš Ukrainos ir dešimt iš Lietuvos. Projekto tikslas – skatinant bendradarbiavimą ugdyti jaunų žmonių socialines kompetencijas, populiarinti europines vertybes. Mainų metu, naudojant neformalaus ugdymo metodus, jaunuoliai nuodugniai nagrinėjo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 21 straipsnį (“Teisė dalyvauti valstybės valdyme ir laisvuose rinkimuose”) ir 27 straipsnį (“Teisė dalyvauti kultūriniame  visuomenės gyvenime”), dalindamiesi savo nuomone bei asmenine patirtimi susipažino su kitos šalies situacija žmogaus teisių tema.

Projekto metu buvo sukurtas minčių tapetas, kuris vizualizavo, ką kiekvienam iš dalyvių reiškia žmogaus teisės. Projektas buvo pristatytas Jaunųjų lyderių klubo gimtadienio renginyje, kur dalyviai pademonstravo mainų metu naudotą forum teatro metodą.

 

“Mainuose įgavau be galo daug atsakomybės, kantrybės ir pasitikėjimo savo jėgomis, kurio nebūčiau pasiėmusi iš niekur kitur. Išmokau lengviau planuoti savo laiką, ne tik žiūrėti, bet ir matyti kitu kampu, pajaučiau atsakomybę ne tik už save, bet ir už dalyvius iš Lietuvos bei Ukrainos, todėl patirtis ir emocijos – neišsemiamos.”- Aistė Lukoševičiūtė

 

“Išėjau iš savo komforto zonos, atsimerkiau ne tik savo, bet ir kitų žmonių išgyvenimams. Tai buvo neįkainojama patirtis.”- Greta Straigytė

Tarptautiniai jaunimo mainai „Mindful Entrepreneurship“

Projektas finansuotas ES programos Erasmus+  (18535€)

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ 2017 m. rugsėjo 21-28 dienomis įgyvendino tarptautinių jaunimo mainų projektą „Mindful Entrepreneurship“, finansuotą ES programos Erasmus +. Projektas subūrė 30 jaunų žmonių iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos bei Lietuvos.   Pagrindinis projekto tikslas – skatinti ekonominį įsitraukimą jaunuolių tarpe, ugdant verslumo įgūdžius, sąmoningumą ir harmoningus santykius su aplinkiniais. Taikant neformalaus ugdymo metodus, dalyviams buvo suteikta galimybė ugdyti savo kompetencijas, užsiėmimų metu gilintis į verslumo, emocinio intelekto bei asmeninio tobulėjimo temas, jas siejant tarpusavyje.

Projektu siekta sudaryti sąlygas bendravimui ir bendradarbiavimui, sukuriant paprastą penkių žingsnių gidą, padėsiantį suplanuoti verslo idėją. Jį sudarančios dalys: savęs vertinimas, „minkštieji” įgūdžiai, „kietieji” įgūdžiai, idėjų kūrimas ir jų įgyvendinimas.

Tarptautiniai mainai ,,Make a change“

Projektas finansuotas ES programos Erasmus+  (17550€)

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ 2015 m.rugsėjo mėn. 15 – 22 dienomis įgyvendino tarptautinių jaunimo mainų projektą „MAKE A CHANGE“, finansuotą ES programos Erasmus +. „Make a change“  – tai tarptautinis jaunimo mainų projektas, kuriame dalyvavo 30 jaunuolių iš Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Kroatijos, Ispanijos ir Lietuvos.  Projekto tema – kūrybiškumas bei verslumas. Projekto tikslas – kelti jaunų žmonių kūrybiškumo, inovatyvumo, verslumo kompetencijas, didinant galimybes įsitraukti į darbo rinką. Per 7 dienas, naudodami įvairius neformalaus ugdymo metodus, projekto dalyviai ugdė kūrybiškumo, verslumo, sprendimų priėmimo, savęs pažinimo, darbo komandoje kompetencijas. Veiklų metu dalyviai pristatė savo organizacijose/šalyse naudojamus kūrybiškumą ugdančius metodus bei pratimus. Jaunimo mainai buvo paremti jaunų žmonių bendravimu, bendradarbiavimu, iniciatyvumu ir kūrybiškumu. Mes siekėme padėti jauniems žmonėms  atrasti ir pažinti save, ugdyti savęs suvokimo gebėjimus, pasitikėjimą, įgauti patirties bei žinių atstovaujant savo organizaciją.

Galutinis projekto rezultatas – sukurtas interaktyvus įrankis ,, Check and improve your creativity“. Čia jaunuoliai, turintys prieigą prie interneto, gali pasitikrinti savo kūrybiškumo lygį ir gauti patarimų, kaip jį tobulinti.

,,Tai buvo darbas, atostogos, patirtis, džiaugsmas, ašaros bei nuostabūs prisiminimai, užtenka tik 5 dalykų apibūdinti tai, koks buvo didžiausias iššūkis mano gyvenime“ Julija Trumickaitė

„Šis projektas suteikė man galimybę išbandyti save organizavimo srityje. Labai džiaugiuosi grupės darbu ir be galo didžiuojuosi mūsų pasiekimais. “ Ieva Gaigalaitė

 

Tarptautiniai mainai „Together we can“

Projektas finansuotas ES programos Erasmus+  (9290€)

Rugsėjo 11-18 dienomis RJOS „Apvalus stalas“ vykdė tarptauninių jaunimo mainų projektą „ Together we can ! “ Projekte dalyvo jaunimas iš Lietuvos, Latvijos, Italijos bei Portugalijos.

Projekto tikslas – per sportinę veiklą skatinti tarptautinį jaunimo bendravimą, tarpkultūrinį pažinimą bei kurti atvirą pilietišką visuomenę, ugdyti tolerantišką požiūrį į skirtingą kultūrą, religiją ir visuomenę.
Projekto vienas iš pagrindinių siekių buvo parodyti, kad tolerancija nėra duotybė, o norint jos siekti, reikia mokytis atpažinti stereotipus ir juos griauti. Todėl projekto veiklų metu atskleidėme tolerancijos svarbą šiuolaikinėje visuomėnėje bei atkreipėme jaunų žmonių dėmesį į vis didėjančias netolerancijos problemas, skatinome kultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Kūrybinių laboratorijų metų, pasitelkę sportinę veiklą, simuliacinius bei patyriminius metodus, projekto dalyviai galėjo įsijausti į skirtingų socialinių grupių, orientacijų, religijų žmonių vaidmenis ir per tai pajusti diskriminuojamo žmogaus išgyvenimus. Tokiu būdu projekto dalyviams bandėme perteikti padėti atsikratyti išankstinio nusistatymo bei sugriauti stereotipus.

Tarptautiniai mokymai ,,Your turn to Creative Leadership“

Projektas finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“ (15865€)

2012m.  rugsėjo 17-23 dienomis Rokiškyje vyko tarptautiniai mokymų kursai ‘’Your Turn for Creative Leadership’’. Mokymų kursuose dalyvavo  24 jaunimo organizacijų vadovai iš 12 skirtingų šalių: Italijos, Prancūzijos, Portugalijos, Maltos, Danijos, Kroatijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos. Projektą finansavo Europos Sąjungos programos „Veiklus Jaunimas “. Projekto dalyviai kartu gyvendami, mokydamiesi bei dirbdami susipažino ne tik su skirtingais žmonėmis ir kultūromis bet ir per kūrybiškas veiklas stiprino pasitikėjimą savimi, padėjo vieni kitiems atsikratyti išankstinių nuostatų ir baimių, ugdė kūrybiško lyderio savybes.

Tarptautiniai mokymo kursai „Move it“

Projektas finansuotas ES programos „Daphne III“  (16630€)

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ drauge su keturiais partneriais iš Prancūzijos, Čekijos, Vengrijos, Austrijos ir idėjos iniciatoriais „Naturfreundejugend Thüringen“ iš Vokietijos įgyvendinome projektą „Move it“. Kartu siekėme, kad kiekvienas jaunuolis savo gyvenime galėtų pasiekti tai, ko jis labiausiai trokšta.  Įsitraukę į projekto veiklas  turėjome galimybę patobulinti laiko planavimo įgūdžius, pagilinti žinias apie lyderystę, bei išmokti  viešai atstovauti savo nuomonę. Dirbdami drauge  drauge siekėme tapti versliais, išmokti suprasti save ir kitus, spręsti konfliktus ir pajusti komandinę dvasią. “Move it“ suteikė mums galimybę judėti į priekį ir pasiekti savo tikslą.
Šį projektą finansuoja tarptautinė programa „Daphne III“. Jis susideda iš dviejų etapų. Primojo etapo metu ROJS „Apvalus stalas“ atstovai dalyvavo dviejuose projekto planavimo susitikimuose Vokietijoje ir Čekijoje. Įgyvendindami antrąjį etapą: Kovo – rugsėjo mėnesiais Rokiškio mieste rengėme mokymų kursų ciklą. Taip pat, du organizacijos atstovai vyko į Prancūziją ir Čekiją, kur su kitomis organizacijomis dalinosi patirtimi bei stebėjo vietinių jaunuolių veiklą. Pavasarį, Rokiškio miestą aplankė atstovai iš Vokietijos ir Čekijos. Mokymų kursams pasibaigus projekto vykdytojai susitiko Prancūzijoje, kur įvertino projekto sėkmę bei aptarė rezultatus. Pasibaigus projektui  išleidome leidinį anglų kalba apie neformalaus ugdymo metodus.

Tarptautiniai mainai „Tomorrow starts today“

Projektas finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“  (22634€)

2012m. spalio 10 d. vyko tarptautinė jaunimo demokratiškumo projekto „Tomorrow starts Today“ konferencija, skirta vietos savivaldos dienai. Konferencijoje dalyvavo daug svarbių visuomenės atstovų: Rokiškio jaunimo politikos veikėjai, projekto partneriai iš Rumunijos ,nacionalinių struktūrų bei kitų regioninių jaunimo organizacijų tarybų atstovai. Konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai jaunimo ir sprendimus priimančių žmonių bendradarbiavimo tema, supažindinama su jaunimo politikos įgyvendinimo situacija Rokiškio rajone. Vėliau darbas periskelė į penkias darbo grupes , kur susiskirstę dalyviai drauge gvildeno skirtingas jaunimui aktualias temas. Tuo pat metu, vykstant konferencijai, vyko ir didelio dėmesio susilaukė vieša akcija, kuria buvo siekiama pasakyti visuomenei „Pabusk! Rytojus prasideda šiandien!“ Tai įprasmina esminę projekto įdėją  -„Tomorrow starts Today“

http://tst.lyderiai.net/en/

Tarptautiniai mainai "Step by step through Europe"

Projektas finansuotas ES programos Erasmus+  20970€
Vyraujant dideliam jaunimo, baigusio aukštąjį mokslą nedarbui, ypač yra paaštrėjusi konkurencija dėl laisvų darbo vietų, tad norint gauti darbą reikia būti ne tik geru specialistu, bet ir mokėti save parduoti, t.y. nepriekaištingai pateikti savo sugebėjimus potencialiam darbdaviui, subtiliai išsisukti iš keblių klausimų bei situacijų. Sudarius puikų įspūdį pokalbio metu, padidėja šansas užimti norimą darbo vietą. Dažnai darbdaviams įdarbinant jauną žmogų neužtenka tik parodyto aukštojo mokslo diplomo, jie ieško žmonių, kurie moka išryškinti savo privalumus, gebėjimus, sugeba dirbti kolektyve bei komandoje. Taigi mums gimė idėja visus šiuos asmenybės trūkumus lavinti šokiu. Šokis yra ypatingas bendravimo būdas, ugdantis minėtas kompetencijas, leidžiantis išreikšti save, apjungti visus žmogiškus jausmus, sustiprinti ir disciplinuoti asmenybės vientisumą, keisti savijautą. Šokdami galime įsiklausyti į savo kūno balsą, atrasti naują motyvą, savęs supratimą bei savo bendravimo strategijas, galime išgirsti tuos impulsus ir norus, kurių iki šiol nepastebėjome. Projekto metu Rokiškyje jaunuoliai iš Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos, Čekijos Respublikos ir Lietuvos drauge išmoko panaudoti neverbalinę kalbą reikalingą įsidarbinimui bei tinkamai paruošti savo asmeninius sugebėjimus ateičiai, tuo pačiu laužė senas nuostatas ir kompleksus, tokius kaip baimė, nepasitikėjimas savimi, gėda, bei patyrė naujus išgyvenimus. Manome, jog kartu visa tai supratę, pasijutome stiprūs vidumi ir „pasistatėme tvirtus pamatus savo ateičiai“. Projekto pabaigoje kartu sukūrėme, informacinį filmuką su naudingais, efektyviais bei praktiniais patarimais kaip siekti savo galimybių aukštumų, įgyti reikalingų kompetencijų bei pranokti patį save.

Tarptautiniai mainai "Take it"

Projektas finansuotas ES programos Erasmus+  (14085€)

Projektas „Take it“ skirtas – jaunimo gebėjimų ugdymui, kompetencijų kėlimui, atstovavimo galimybių išsiaiškinimui bei geriau suprasti jauno žmogaus vietą visuomeniniame gyvenime – ką jis gali veikti, kokius sprendimus jis gali įtakoti ir kaip tai gali daryti. Projekto partneriai irgi susidūrė su šia problema, todėl kartu ieškojome galimų sprendimų variantų, kartu vieni su kitais dalinomės gerąją patirtimi bei ieškojome geriausių sprendimo variantų. Per 10 dienų Rokiškio rajone jaunimas iš Lietuvos, Latvijos, Italijos, Lenkijos, Čekijos ir Bulgarijos diskutavo demokratinio atstovavimo ir sprendimų priėmimo procesų, jaunimo politikos bei atstovavimo kompetencijų ugdymo temomis, mokėsi bei ieškojo informacijos kaip jaunimas gali geriau įtakoti politinių sprendimų priėmimą. Jaunimo mainai yra paremti jaunų žmonių bendravimu, bendradarbiavimu, iniciatyvumu ir kūrybiškumu, kurie buvo įgyvendinti pagreitinto mokymosi ir neformalaus ugdymo metodais. Mes siekėme padėti žmogui atrasti, pažinti save, ugdyti savęs suvokimo gebėjimus, pasitikėjimą, įgauti patirties bei žinių atstovaujant savo organizaciją. Pasibaigus mainams išleidome darbo knygutę “Take it!”. Ši knygutė skirta Europos jaunimui. Joje sudėti projekto rezultatai (atstovaujančio žmogaus modelis) bei patarimai, kaip ugdyti: pasitikėjimo savimi, diplomatiškumo, emocijų valdymo, fizinės gerovės bei kūrybiškumo ir lankstumo kompetencijas.
Prašome nurodyti, kuo reali įgyvendinta veikla skyrėsi nuo paraiškoje numatytos (pvz., partnerių organizacijų ir/arba dalyvių grupių sudėtis, trukmė, veiklos programa ir pan.), bei paaiškinti tų skirtumų priežastis.

Tarptautiniai mokymų kursai „Creative Leadership Mechanism“

Projektas finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“ (17320€)

2010m. rugpjūčio 12-18 dienomis įgyvendintas projektas „Kūrybiškos lyderystės mechanizmas“, finansuotas pagal ES programą „Veiklus jaunimas“. Zarasų rajone prie Sartų ežero vykusiuose mokymuose, dalyvavo  20 jaunimo organizacijų vadovų, 3 mokymų vadovai bei jaunimo lyderių iš 10 Europos šalių: Italija, Graikija, Turkija, Rumunija, Vengrija, Bulgarija, Latvija, Portugalija, Prancūzija, Lietuva. Viso projekto  metu dalyviai aktyviai dalinosi sukaupta patirtimi, žiniomis, bendromis jėgomis kūrė inovatyvų kūrybiškos lyderystės mechanizmą bei aiškinosi sėkmingos lyderystės veiksnius, kartu keldami savo jau  turimas kompetencijas ir įgydami naujų.

Tarptautiniai jaunimo mainai „Tėvo gitara“

Projektas finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“  (33638€)

2009 metais „Tėvo gitara“ tapo tarptautiniu gyvos muzikos festivaliu. Šis projektas  tarsi pažadino Rokiškį ir parodė, kad mes galime ir turime puoselėti savo gimtąją kalbą. Birželio 6-ąją, jau ketvirtus metus tradiciškai prieš Tėvo dieną, Rokiškį sudrebino gyvos lietuviškos muzikos banga. Festivalyje „Tėvo gitara“ lietuviškas dainas naujam skambesiui prikėlė gyvos muzikos grupės iš Lietuvos ir Europos. Scenoje pasirodė senieji roko vilkai grupė „Laiptai“ iš Pasvalio, jau antrą dešimtmetį gyvuojanti, daugybę apdovanojimų čia ir už Atlanto pelniusi grupė „The Skys“ (Vilnius), grupė „Skyders“ iš Vilniaus, nuo pat festivalio pradžios jame dalyvaujanti ir gyvą muziką puoselėjanti grupė „Paradox“ iš Rokiškio. Po metų pertraukos jame pasirodė merginų grupė „Nenuoramos“ iš Pasvalio, svečiai iš Italijos grupė „Cherrysand“, grupė iš Lenkijos „Bily Berih“, jau ne pirmą kartą festivalije pasirodanti grupė „Dabasu Durovuys“ iš Latvijos, naujam, dar negirdėtam skambesiui lietuvišką dainą prikėlusi grupė „Secret Beats“ iš Turkijos, grupė iš Italijos  „Rebel Folk“, savitu skambėsiu žiūrovus nustebinusi ir sužavėjusi grupė „Vertical“ iš Vilniaus ir grupė iš tolimosios Portugalijos  „Clown HO“.

Festivalis „Tėvo gitara“ dar kartą pažadinęs Rokiškį parodė, kad mes galime ir turime dainuoti, kurti ir puoselėti savo gimtąją kalbą. Festivalis vainikavo tarptautinį jaunimo mainų projektą „Tėvo gitara“, visiems prie jo prisidėjusiems, palaikiusiems ar juo tikėjusiems atnešusį daugybę gerų įspūdžių ir emocijų. Mainų projekte dalyvavę 42 jaunuoliai iš šešių šalių: Lietuvos, Latvijos, Portugalijos, Turkijos, Lenkijos, dvi grupės iš Italijos  ir žinoma Lietuvos. Svečiai mums padėjo dar kartą įrodyti, kokį unikalų roko muzikos palikimą mes turime, aranžuodami ir perdainuodami 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių lietuviško roko dainas, taip pat pažino kitas kultūras, skirtumus, būdingus skirtingiems laiko ir pasaulio suvokimams, bet svarbiausia vienodam troškimui kurti, augti, tobulėti ir groti – atlikti gyvą muziką, kuri reikalauja daug daugiau pasiruošimo, bet atneša šimteriopą naudą, leidžiančią suprasti, kad muzika tikrai yra kalba, kurią supranta visas pasaulis. Nepaisant kalbos barjerų, kurie regis išnyko jau per pirmąjį vakarą, muzika mums tapo kalba, kuria gali pasakyti daug daugiau nei tūkstančiais žodžių. Dienos, vakarai, rytai, ir naktys praleistos kartu su žmonėmis iš skirtingų šalių, bet tokiais pat, kaip mes, leido visiems suprasti, kad nesvarbu iš kur tu, svarbiausia ko tu sieki.Per 10 dienų aranžavome seną lietuvišką dainą, pažinome kitas kultūras, pristatinėjome nacionalinius instrumentus diskutavome apie muziką „Agoros kavinėje“, kūrėme internacionalines dainas, kurias atlikome „Kalbubaryje“ (Languge Pub). Projektą vainikavo finalinis renginys, kuriame jaunimui iš visos Lietuvos pristatėme projekto rezultatus.

http://lyderiai.net/tevogitara/

Tarptautiniai jaunimo mainai „Your Brand"

Projektas finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“  (18296€)
Ar žinojote, kad Graikai linksi galva norėdami pasakyti „ne“? Ar žinote kaip Turkijoje geriama kava? Ar žinojote, kad Italijoje vėluoti yra normalu? Žmogaus išvaizda, elgesys, bendravimo manieros, vertybės – visa tai įeina į etiketo sąvoką. Mūsų dėmesys sutelktas į jauną žmogų, kuris neturi laiko, energijos, kad „suvirškintų“ kitos kultūros ypatybes, todėl susidaro palankios sąlygos stereotipams plisti. Stereotipai dalina pasaulį į dvi kategorijas – į “žinomą” ir nežinomą”. Todėl jaunam žmogui tai, kas žinoma tampa sinonimu “gerai” o tai , kas nežinoma “blogai”. “Your brand“- tai „etikečių“, kurias užklijuojame žmonėms juos pamatę, tačiau nepaklausę kas jie tokie, nuplėšimas ir išmetimas. Pagrindinis projekto tikslas sukurti tarpkultūrinio bendravimo etiketo modelį, kurį lengvai suprastų skirtingų tautybių, religijų ir kalbų žmonės. Projektu siekėme neigti išankstinius stereotipus, ugdyti jaunų žmonių solidarumo jausmą ir skatinti tolerantiškumą. Kūrybiškomis formomis ir būdais (piešimas, vaidyba, šokis, muzika, neverbalinis bendravimas) gilinomės ir nagrinėjome etiketą: žmonių išvaizdą, elgesį prie stalo, linksminimosi būdus, elgesį visuomenėje, darbo vietoje, religijų skirtumus, šeimos struktūrą, vertybes, vyro/moters santykių aspektus skirtingose šalyse. Finalinio renginio metu buvo atliekamas „gyvosios bibliotekos“ metodas ir pristatomi patyrimai ir suvokimai apie skirtingų kultūrų etiketą, Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Lietuvos bendrai sukurtas tarpkultūrinio bendravimo etiketo modelis.

Tarptautiniai mainai „Identity makers“

Projektas finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“  24287€

Nepaslaptis, kad lietuviai yra linkę masiškai emigruoti, įsitikinę, kad mus vienija tik krepšinis ir alus, o Lietuva yra niekuo neypatinga ir šiaip nepatogi šalis gyventi. Mes šiuo jau aksioma tapusiu teiginiu suabejojome ir ėmėmės kartu su partneriais iš Latvijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos ir Vengrijos nagrinėti pilietiškumo ir tautinio identiteto temas. Tarptautinių jaunimo mainų metu 30 dalyvių keliaudami po Lietuvą sukūrė filmą apie tokią Lietuvą, kokios nusivylusi lietuvio akis nepastebi, vėliau jį pristatinėdami visuomenei ugdėme pagarbą, meilę tėvynei ir skatinome pajusti atsakomybę už šalies ateitį. Projektas paremtas jaunų žmonių bendravimu, bendradarbiavimu, iniciatyvumu ir kūrybiškumu. Mainų dalyviai kartu gyvendami bei keliaudami susipažino, bendro tikslo sutelkti sprendė kylančias problemas, padėjo vieni kitiems taip atsikratydami išankstinių nusistatymų ir fobijų. Mes siekėme padėti jaunam žmogui atrasti, pažinti save ir be baimes, su pagarba žvelgti į kitą.

Tarptautiniai mainai "Lobių ieškotojai"

Projektas finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“  21917€

Spalio 12-21 dienomis įvyko tarptautiniai jaunimo mainai „Lobių ieškotojai“. Į projektą buvo įtraukti jauni žmonės iš Vengrijos, Italijos, Latvijos, Turkijos. Pagrindinis projekto tikslas –   ieškoti būdų užkirsti kelią kalendorinių švenčių tradicijų išnykimui ir asmenine iniciatyva jas tęsti toliau. Viso projekto metu siekta, kad patys dalyviai  kuo daugiau sužinotų apie savo paveldą, geriau pažintų savo  bei kitų šalių tradicijas.