Finansuoti projektai 2021 m.

Projektas: Kūrybiškumo erdvė/ Jaunųjų Lyderių Klubas

Tikslas – įtraukiant jaunimą į aktyvias visuomenines veiklas ugdyti kūrybiškumą ir iniciatyvumą, skatinti saviraišką, bei inovacinių idėjų generavimą, tobulinti socialinius įgūdžius bei skleisti savanorystės idėjas.

Projektas finansuotas iš Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo programos.

 

Projektas: Vasaros akademija/ RJOS “Apvalus stalas”

Tikslas – Stiprinti RJOS „Apvalus stalas“ organizacijos narių tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą, bei tobulėjimą, skatinti veiksmingą organizacijos narių veiklos plėtrą, ugdant institucinius gebėjimus, keliant jaunimo verslumo, lyderystės ir kūrybiškumo kompetencijas, bei plėtojant savanorystę.

Projektas finansuotas iš Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo programos.

 

Projektas: Stovykla “Išsitaškyk”/ RJOS “Apvalus stalas”

Tikslas – ugdyti stovyklos dalyvių emocinio intelekto kompetencijas bei socialinius įgūdžius, skatinti dalyvių iniciatyvumą, kūrybiškumą ir saviraišką įtraukiant jaunimą į aktyvias ir turiningas veiklas gamtoje vasaros atostogų metu.

Projektas finansuotas iš vaikų ir jaunimo socializacijos programos.

 

Projektas: Vasaros stovykla “3K (Kilk – Kurk – Keliauk)”/ Grožio mokykla

Tikslas – vasaros atostogų metu, per turistinę veikla, didinti jaunimo užimtumą ir tobulėjimą, suteikti galimybę praleisti aktyvų laisvalaikį gamtoje, ugdyti socialinius įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, iniciatyvumą ir supažindinti su Rokiškio krašto istoriniais objektais bei gamta.

Projektas finansuotas iš vaikų ir jaunimo socializacijos programos.

 

Projektas: Inovacijų erdvė/Grožio mokykla

Tikslas – skatinti įvairaus amžiaus  rajono gyventojų įsitraukimą į inovatyvias, kūrybiškas iniciatyvas ir meninę saviraišką, tenkinti jų kultūrinius ir pilietinis poreikius, supažindinti su Rokiškio rajono istorijos raida bei skatinti kurti  inovatyvias idėjas.

Projektas finansuotas iš kultūros nevyriausybinių organizacijų  projektų finansavimo programos.

 

Projektas: Ekologiška erdvė/Grožio mokykla

Tikslas –  Šviesti Rokiškio rajono jaunimą ekologijos tema ir supažindinti su ekologinėmis problemomis, didinti jaunų žmonių domėjimąsi ekologija ir tvarumu, kelti visuomenės aplinkosauginę kultūrą, bei formuoti tvarų požiūrį į aplinką.

Projektas finansuotas iš Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo programos.