AS strategijos kūrimas 2017-2020 metams

Kovo 11 – 12 dienomis jaunimo organizacijų “Jaunųjų lyderių klubo” bei “Sėlos Ramuvos” atstovai kartu su mokymų vadovu Nerijumi Miginiu susirinko kurti “Apvalaus stalo” strategijos 2017 – 2020 metams. O kas tai yra? Strategija – tai procesas, apimantis organizacijos vizijos ir ateities uždavinių apibrėžimą, dabartinės situacijos įvertinimą, veiklos plano parengimą bei įgyvendinimą. O ką darėme mes? Susitikimo metu aiškinomės, ko reikia jaunimui, kad Rokiškyje jam būtų malonu dirbti ir gyventi. “Skambinome studentams, kalbinome praeivius, daug mąstėme ir pasekoje to galėjome didžiuotis idėjomis, kurias pradėsime įgyvendinti!” – susitikimo įspūdžiais dalinosi JLK klubo valdybos narė Ieva Rakauskaitė. Stipriausias idėjas “įrėminome” į veiksmų planą, kuris buvo stiprus ramstis pačios AS strategijos kūrimui. Jaunuoliai kibo į rimtą darbą: nuosekliai nagrinėjo senąją strategiją, vertino jos veiksnumą, mąstė, kaip ji galėtų būti patobulinta. Po ilgų diskusijų galime džiaugtis bendrai pasiektu rezultatu – “Apvalaus stalo” strategija 2017 – 2020 metams jau yra!