Author - Apvalusis Stalas

2019m. RJOS „Apvalus stalas“ įgyvendino projektą „RJOS „Apvalus stalas“ veiklos kokybės gerinimas ir plėtra“ finansuotą Jaunimo reikalų departamento

Programos tikslas – Rokiškio jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas per organizacijų darbuotojų ir savanorių kompetencijų ugdymą, jaunų žmonių pilietiškumo ugdymą, savanorystės plėtrą ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimą su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis. Uždaviniai: 1.formuoti ir įgyventi [...]

Vasaros stovykla “Pakelk”

Kelsi šiukšlę? Monetą nuo takelio? O gal sunkiausius svarmenis? Ši stovykla ne apie tai... Čia visi kartu kelsime savo verslumo🖨, viešojo kalbėjimo📢, lyderystės🆙, orientavimosi🌍 ir kitas kompetencijas. Tavęs laukia įdomios [...]

Mokymai “Projektų paraiškos”

Sausio 26-27 dienomis dalyvavome mokymuose „Projektų paraiškos“. Susirinko, jau šiek tiek patirties turintys žmonės, bei dar prie projekto paraiškos nei kiek neprisilietę jaunuoliai. Prisiminėme pagrindus: išsinagrinėjome nuo ko pradėti [...]

„Jaunimas savivaldoje: kas toliau?“

  „Jaunimas savivaldoje: kas toliau?“   Apie projektą: „Jaunimas savivaldoje: kas toliau?“ yra projekto „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“ tęsinys. Naujasis projektas sieks įgalinti regioninės jaunimo organizacijų tarybas bei jaunimo organizacijas [...]