Gautas finansavimas projektui!

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas” gavo finansavimą projektui! Projekto pavadinimas „RJOS „Apvalus stalas” veiklos kokybės gerinimas” gauta suma 20000,00 Eur. Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas.
Projekto tikslas – Skatinti jaunimo įsitraukimą į visuomenines ir savanoriškas veiklas, stiprinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų potencialą ir institucinius gebėjimus, užtikrinant efektyvų jaunimo poreikių atstovavimą bei veiksmingą ir nuoseklų jaunimo politikos formavimą, ir įgyvendinimą rajone, identifikuojant jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų poreikius, skatinat tarpusavio organizacijų bendradarbiavimą bei įsitraukimą į Rokiškio savivaldybės jaunimo organizacijų tarybų veiklą.