Ieva Gaigalaitė apie „ATOQ“ mokymų kursus

Tikslas – kelti „Erasmus+“ jaunimo mainų kokybę. Tik sužinojusi tokią mokymų temą nesudvejojau – turiu dalyvauti. Esu jaunas žmogus, įgyvendinau jaunimo mainus ir planuoju tęsti šią veiklą ateityje, todėl tema sudomino. Į mokymo kursus vykau kupina vilčių, idėjų, klausimų. Penkios mokymų dienos man buvo pilnos atradimų.

Atsidūriau tarp panašiai mąstančių žmonių. Prieš atvykdama sudvejojau, ar gebėsiu tinkamai atstovauti jaunam žmogui, ar būsiu tinkamai suprasta ir nenuvilsiu organizatorių. Dvejonės išsisklaidė jau pirmą dieną. Vyresni, daugiau patirties ir kvalifikacijos turintys jaunimo darbuotojai pasirodė esą tokie patys paprasti, vis dar besimokantys ir klystantys žmonės.

Mokymuose buvo sukurta jauki atmosfera, kiekvienas galėjome išreikšti savo nuomonę. Daugelis veiklų vyko nedidelėse grupėse po keturis ar penkis. Taip galėjome geriau pažinti kiekvieną dalyvį, aptarti jaunimo mainų problemas, daromas klaidas bei geruosius pavyzdžius. Įsitikinau, kad jaunimo darbuotojas – tai visą gyvenimą jaunas ir besimokantis žmogus.

Antrasis atradimas – jauno žmogaus dalyvavimo projekto veikloje nuo pradžios iki pabaigos svarba. Įsitikinau, kad jaunas žmogus svarbus dar prieš prasidedant projektui. Išmokau įvairių būdų, kaip įtraukti jauną žmogų, būsimą jaunimo mainų dalyvį, į projekto veiklą dar prieš mainus. Supratau, jog toks jaunuolių įtraukimas yra naudingas ne tik jiems, bet ir projektui. Juk tokiu būdu įsitikinama, kad projekto tema, veiklos yra įdomios, problemos – aktualios jaunam žmogui. Taip pat svarbus dalyvių įtraukimas ir veikloje po mainų – kuriant, dalinantis rezultatais, siekiant didinti projekto naudingumą.

Trečiasis atradimas – lygiavertė partnerystė. Toks projekto rašymo ir įgyvendinimo būdas visuomet skambėjo itin patraukliai, tačiau iki šiol turėjau menką supratimą, kaip tai daryti kokybiškai. Mokymuose daug diskutavome šia tema, išgirdau gerųjų pavyzdžių, kuriuos galėsiu pritaikyti savo projektuose. Taip pat sužinojau keletą interaktyvių programų, padedančių sėkmingai dirbti nuotoliniu būdu:

realtimeboard.com – virtuali programa, kurią kartu su partneriais galime naudoti kurdami projektą. Jos principas panašus kaip pažįstamos programos „Google Drive“, tačiau ji ryškesnė, spalvingesnė, ja galime kurti vizualiau.

animoto.com – puiki programa greitam, tačiau kokybiškam video kūrimui.

wix.com – programa, kuria greitai bei lengvai galime sukurti norimą puslapį. Investuojant mažiau finansų, tačiau daugiau asmeninio laiko galime sukurti projekto puslapį, jame talpinti nuotraukas, straipsnius bei kitaip skleisti projekto idėją ir rezultatus.

Ketvirtasis atradimas – rezultatų sklaida. Ji neretai gali atrodyti sunkiai išmatuojama, tačiau iš mokymų vadovų sužinojau būdų, kaip tai padaryti.

Įsitikinau, jog dažniausiai nepavyks pasiekti tarptautinio lygio rezultatų, tačiau išmatuojami rezultatai miestų bendruomenėse – jau labai didelis žingsnis į priekį.

Stebėti rezultatą bendruomenėje padės apklausos projekto tema prieš projektą ir po jo. Apklausą įgyvendinti galime neformaliu būdu– rengti atvirą padėkos vakarą ar kitokį viešą renginį, kuriuo dar kartą pasidalintume savo skleidžiama mintimi bei turėtume galimybę apklausti renginyje dalyvavusius svečius. Taip įvertinsime projekto naudą mažesniame žmonių rate.

Taigi šiuose mokymų kursuose pagilinau žinias apie jauno žmogaus poziciją projekte, daugiau sužinojau apie tai, kaip vykdyti lygiavertę partnerystę bei kaip gerinti jaunimo mainų projektus.