Sausio 26-27 dienomis dalyvavome mokymuose „Projektų paraiškos“. Susirinko, jau šiek tiek patirties turintys žmonės, bei dar prie projekto paraiškos nei kiek neprisilietę jaunuoliai. Prisiminėme pagrindus: išsinagrinėjome nuo ko pradėti paraiškos rašymą, kaip suformuluoti tikslą, bei uždavinius. Įgytas teorines žinias pritaikėme ir praktiškai. Pasiskirstę į 4 grupeles, išsikėlėme, mūsų manymu, vienas svarbiausių šių dienų problemų, pasitelkę gautas žinias rašėme projektus, kurie padėtų spręsti mums rūpimus klausimus. Vėliau sužinojome pagrindinius paraiškos kriterijus, pagal kuriuos paraiška yra vertinama. Pasiskirstę poromis, atsižvelgdami į mums nurodytus kriterijus, vertinome kitų mokymų dalyvių parašytas projekto paraiškas. Įgijome daug patirties, pamatėme savo daromas klaidas, supratome kaip išsamiai ir aiškiai turi būti atsakyta į kiekvieną paraiškoje mums užduodamą klausimą.