Konferencija „Jaunimo politikos stiprinimas Panevėžio regione”

Kovo 23 d. Rokiškio savivaldybėje pirmą kartą vyko konferencija „Jaunimo politikos stiprinimas Panevėžio regione“, kurioje dalyvavo savivaldybių bei jaunimo atstovai iš Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Kupiškio rajonų. Konferencijoje taip pat dalyvavo LiJOT prezidentas Mantas Zakarka, JRD atstovė Valda Karnickaitė, JRD direktorius Vydūnas Trapinskis, jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Lisauskaitė ir JGI koordinatorius Valdas Maksvytis. Renginį atidarė ir sveikinimo žodį tarė Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, o tuojau po to konferencijos dalyviams socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas pristatė jaunimo politikos aktualijas, jaunimo politijos departamento direktorius Vydūnas Trapinskis papasakojo apie jauno žmogaus vaidmenį jaunimo politikoje, o LiJOT prezidentas Mantas Zakarka supažindino su jaunimo politikos situacija Lietuvos jaunimo organizacijų akimis. Savivaldybių bei jaunimo atstovai taip pat skaitė pranešimus ir dalinosi gerąja patirtimi. Biržų rajono atstovai kalbėjo apie jaunimo savanorišką veiklą savivaldybėje, Panevėžio miesto – apie jaunimo organizacijų veiklos gerąsias patirtis, Panevėžio rajono – apie regioninės jaunimo organizacijos veiklą, Pasvalio rajono – apie jaunimo projektinę veiklą, Rokiškio rajono – apie jaunimo reikalų tarybos veiklą Rokiškio rajono savivaldybėje ir Kupiškio rajono – apie Jaunimo centro veiklą ir atvirą darbą su jaunimu. Išklausę visus pranešimus, dalyviai išsiskirstė į šešias darbo grupes, kurios diskutavo apie savanorystės modelį savivaldybėje, jaunimo organizacijų / jaunimo grupių stiprinimo ir plėtros galimybes, kaip jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje gali padėti susigrąžinti jaunimą, jaunimo reikalų tarybos vaidmens stiprinimo galimybes, jaunimo garantijų iniciatyvos tinklo savivaldybėje plėtros galimybes, įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, gerosios praktikos pavyzdžius, atviro darbo su jaunimu (mobilaus, gatvės, per sportą, kultūrą ir kt. ) perspektyvas ir galimybes. Visos darbo grupės pateikė diskusijoje išsakytų nuomonių apibendrinimus, kurie sugulė į oficialią konferencijos rezoliuciją. Pasirašytos net 9 rezoliucijos, kurios iškeliavo į kitus rajonus, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Jaunimo reikalų departamentą bei Lietuvos jaunimo o