Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (Rokiškio skyrius)

Lietuvos Raudonasis kryžius priklauso pasauliniam Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui ir yra patikimas valstybės pagalbininkas humanitarinėje srityje. Organizacijos veiklos tikslas teikti pagalbą krizės paliestiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Pagrindinės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklos sritys orientuotos į pagalbą atsidūrusiems krizėje – vyresnio amžiaus vienišų žmonių priežiūra ir lankymas: – mokymas teikti pirmąją pagalbą; – socialinė, teisinė ir humanitarinė pagalba nuo karo nukentėjusiems žmonėms; – humanitarinė pagalba nuo karo nukentėjusiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

Ką galiu veikti šioje organizacijoje?

1.

Suteikti pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms.

2.

Išmokti suteikti pirmąją pagalbą

3.

Tobulinti savo socialinius įgūdžius

4.

Įgyti vertingos patirties ateityje