Mokymų kursai Sicilijoje!

Pasisemti patirties kovo 8-16d. valdybos narė Vaida Trumpickaitė bei alumni narys Eimantas Tūska dalyvavo mokymų kursuose Sicilijoje “#ABoldMove: ABandon OLD Methods OVErcoming vol. 2″
organizauojamus Strauss APS. Į organizaciją parvežame naujų neformalaus ugdymo metodų bei komunikacijos ir komandinio darbo žinių!