„Eko-Vita”

„Eko-Vita”

asociacija

Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos Jaunųjų ūkininkų ratelio „Eko-Vita”

Asociacijoje yra per 40 moksleivių. Moksleiviai užsiima įvairia veikla: domisi augalų biologija; stebi, tiria, daugina, keičiasi tarpusavyje, turi Rokiškyje prie Maximos savo gėlyną, padėjo įrengti Rokiškio parke Resp. G-vėje 2 gėlynus. Dalyvauja projektuose: Gamta ir žmogus“, „Žiedai“ Su rajono jaunųjų ūkininkų asociacijos nariais 5 d. Birželio mėnesį dalyvavo Kriaunose stovykloje, o vėliau 3 dienas buvo išvykę i respublikinį sambūrį Klaipėdos rajone Karklėje.

  • Vadovė: Birutė Trimonienė
  • Tel.: +370 614 93173
  • El.paštas: tubeliog@yahoo.com

Kiti nariai