“Baltų ainiai”.

LBD „Baltų Ainiai“

Asociacija

Nevyriausybinė jaunimo organizacija LBD „Baltų Ainiai” Rokiškio skyrius atsikūrė 2008 m. gruodžio mėnesį. Perrinkta nauja valdyba išvystė naujai atsikūrusios organizacijos viziją, misiją bei numatė ilgalaikę veiklos strategiją. Šiuo metu organizacijoje yra iš viso 28 nariai, 14 aktyvių narių. Pagrindinis organizacijos tikslas – ugdyti socialines jaunimo kompetencijas, formuoti teigiamą jaunimo laisvalaikio kultūrą, bei tenkinti jaunimo saviraiškos bei integracijos poreikius.

  • Direktorius: Aleksandras Melnikovas
  • El.paštas: a.melnikovas@gmail.lt

Kiti nariai