„Deimantas”

Visuomenė organizacija

Organizacijos tikslai yra:
Skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą;
Būti tarpininku tarp mokyklos ir valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų bei asmenų;
Gerinti mokyklos įvaizdį rajone bei Lietuvos Respublikoje;
Finansiškai remti mokyklos bendruomenę;
Dalyvauti mokyklos renginiuose;
Rengti projektus mokyklos patalpų ir aplinkos renovacijai ir pagal galimybes dalyvauti jų finansavime;
Atstovauti Organizacijos interesus.


Kiti nariai