Obelių socialinių paslaugų namų Globos centras

Obelių socialinių paslaugų namai – biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis teikti socialines ir kultūrines paslaugas atitinkančias Lietuvos respublikos socialinių paslaugų ir Lietuvos respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymais numatytus reikalavimus.

1.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (rūpyba) be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams, užtikrinant vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas ir suteikiant tinkamas sąlygas ir palaikant aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir būti parengtas savarankiškam gyvenimui.

2.

Socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusiems asmenims ir šeimoms.

3.

Dienos trumpalaikės priežiūros paslaugos vaikams, įskaitant ir neįgalius vaikus.

4.

Globos centro veikla: teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams.