Pabėgimo kambarys laikinai stabdo veiklą

Reaguodami į susiklosčiusią situaciją dėl COVID-19 plitimo nuo kovo
16 d. atšaukiame visus pabėgimo kambario seansus.
Apie pabėgimo kambario veiklos pratęsimą pranešime mūsų facebook’e ir internetiniame puslapyje!

Atsiprašome už nepatogumus ir linkime išlikti sveikiems!