Projektas “reStartas”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansavo RJOS “Apvalus stalas” projektą “reStartas” Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Rokiškio rajono mokiniams ugdytis socialinius įgūdžius, kelti kūrybiškumo ir verslumo kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, taip didinant galimybę įsitraukti į darbo rinką. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į verslumo, kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių tobulinimo svarbą, skatinti jaunimo užimtumą, stiprinti motyvaciją. Visos projekto metu vykdomos veiklos bus nukreiptos į galutinį rezultatą – ugdyti asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, mokančią gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos ekonomikos sąlygomis. Projekto partneriai:
  1. Rokiškio darbo birža;
  2. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
  3. Rokiškio verslo klubas;
  4. Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla.