RJOS „Apvalus stalas“ 2020-2021 m. įgyvendina projektą „RJOS „Apvalus stalas“ veiklos kokybės gerinimas ir efektyvus jaunimo politikos įgyvendinimas Rokiškio rajone“

2019 metų pabaigoje Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus Stalas“ teikė paraišką Jaunimo reikalų departamento paskelbtam Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo finansavimo konkursui 2020-2021 metams. Dar prieš Kalėdas mus pasiekė džiugi žinia, kad pateiktas projektas yra finansuojamas. RJOS „Apvalus stalas“ projekto įgyvendinimui 2020-2021 m. gavo 38000,00 Eur.


Programos tikslas – Rokiškio jaunimo organizacijų stiprinimas per organizacijų narių ir savanorių kompetencijų ugdymą, jaunų žmonių pilietiškumo ugdymą, savanorystės plėtrą ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimą su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis.


Projekto programos veiklų siekis – įgalinti jaunimą siekti pokyčių Rokiškio rajono jaunimo politikoje bei gerinti jaunimo situacija rajone. Visais projekto vykdymo etapais (2020-2021 m.) tikslinės grupės atstovams bus organizuojami įvairūs renginiai – susitikimai, pristatymai, mokymai, diskusijos, konsultacijos ir kt. Vykdysime veiklas skirtas organizacijos narių poreikių išsiaiškinimui, kuo tikslesniui jaunimo problemų Rokiškio raj. Savivaldybėje identifikavimui. Projekto metu skatinsime kaimo vietovių jaunimą, mokyklų savivaldas ir jaunimo organizacijas aktyviai įsitraukti į jaunimo politikos formavimą bei įgyvendinimą Rokiškio rajone. Įgyvendinsime veiklas, skirtas viešinti RJOS „Apvalus stalas“ organizacijų veiklą ir veiklos rezultatus, organizuosime informacinius renginius, skirtus savanoriškos veiklos ir jaunimo organizacijų veiklos žinomumui rajone didinti, skatinant jaunus žmones įsitraukti į jaunimo organizacijas ir savanorišką veiklą.