Po užsiėmimų vyks Rokiškio jaunimo organizacijų  sąjungos „Apvalus stalas“ visuotinis susirinkimas.

RJOS „Apvalus stalas“ Akademija

Akademijos tikslas – stiprinti RJOS „Apvalus stalas“ organizacijos narių tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą bei tobulėjimą, skatinti veiksmingą organizacijos narių veiklos plėtrą, ugdant institucinius gebėjimus, keliant jaunimo verslumo, lyderystės ir kūrybiškumo kompetencijas bei plėtojant savanorystę.

Po užsiėmimų vyks Rokiškio jaunimo organizacijų  sąjungos „Apvalus stalas“ visuotinis susirinkimas.