RJOS “Apvalus stalas” Akademija ir visuotinis narių susirinkimas

Spalio 16 dieną įvyko Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas” Akademija. Projektas finansuotas Rokiškio savivaldybės Jaunimo iniciatyvų programos. Akademijos tikslas – stiprinti RJOS „Apvalus stalas“ organizacijos narių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti veiksmingą organizacijos narių veiklos plėtrą, ugdant institucinius gebėjimus, keliant jaunimo verslumo, lyderystės ir kūrybiškumo kompetencijas bei plėtojant savanorystę. Akademijos metu susipažinome, atsakinėjome į klausimus apie jaunimo organizacijų veikimą, aiškinomės tobulos jaunimo organizacijos bruožus ir kaip juos pritaikysime savo organizacijose. Po užsiėmimų vyko Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ visuotinis susirinkimas, kuriame buvo pristatytos RJOS „Apvalus stalas” prezidentės ir revizijos komisijos metinės veiklos ataskaitos. Po pristatymų vyko RJOS „Apvalus stalas” valdybos, bei kandidatų į Jaunimo reikalų tarybą ir RJOS „Apvalus stalas” prezidento rinkimai. Norime pasidžiaugti naujai išrinkta valdyba: Mija Jurkštaitė, Tautvilė Jasiulevičiūtė, Agnė Baradulina, Vaida Trumpickaitė, Milda Mikeliūnaitė ir Skaistė Staigytė 🥳, taip pat naujais Jaunimo reikalų tarybos nariais: Marija Adomavičiūtė, Mija Jurkštaitė, Rugilė Balčiūnaitė, Vaida Trumpickaitė. 🎉