Sukaktuvininkų stendais pasipuošė seniūnijų prieigos

Jūžintų, Panemunėlio glž. st. Juodupės miesteliai liepos 29 d. pasipuošė stendais „Serija XX a.: jie  kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“. Tai miesteliai, kurie yra arčiausiai vietovių, iš kurių kilo ar kur aktyviai veikė Lietuvai pasiaukoję XX a. kraštiečiai, kurių jubiliejines sukaktis šiemet minime. Tai Europos katalikų vyskupas Antanas Deksnys, jis yr

a kilęs iš Buteniškio vienkiemio (Onuškio parapija, Juodupės sen.), – sukanka 115 metų; intelektualas, švietėjas Juozas Petrulis, kilęs iš Audros k. (Jūžintų sen.), – sukanka 145 m., Knygnešys, švietėjas kun. Jonas Katelė, kilęs iš Suvainių, Kupiškio krašto, tačiau reikšmingiausius darbus nuveikęs Panemunėlio krašte, Panemunėlio bažnyčios šventoriuje ir palaidotas,- sukanka 190 metų. 

Idėja populiarinti tarp kraštiečių iškilių XX a. Lietuvos valstybei nusipelniusių žmonių atminimą kilo „Savas Rokiškis“ organizacijai. Šios idėjos partneris yra ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, kuri idėjai paskyrė savo stendus.

http://www.rokiskiovvg.lt/Apie/sukaktuvininku-stendais-pasipuose-seniuniju-prieigos/975