XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą

„XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“ idėjos autoriai jau planuoja 4 projekto etapą
 
Gatvės plakatų apie iškilius Rokiškio kraštui ir Lietuvai nusipelniusius tėviškėnus serijos sumanytojai
jau planuoja ketvirtą šios serijos etapą.

Priminsime, kad šiemet gatvės plakatų serija „XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“ leidžiama jau
trečius metus. Per 2023-ųjų projektą Rokiškio rajono vietos veiklos grupės gatvės stendai pasipuošė
sutartinių puoselėtojos Emilijos Zaukaitės-Kuzavinienės (jai šiemet būtų sukakę 120 metų), bankininko
Juozo Paknio (140), žurnalisto ir redaktoriaus Petro Rusecko (140) atvaizdais. Jie visi gimė Rokiškio
krašte ir svarbūs Lietuvos istorijai.
 
Pasak idėjos autorės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, dėl kitų metų plakatų jau prasidėjo
diskusija su Rokiškio bibliotekininkais, kurie yra sukūrę kiekvienų metų jubiliejinių įvykių kalendorių,
su Rokiškio muziejininkais, kurie gali padėti susiorientuoti istorinių asmenybių gyvenimo verpetuose.
„Atskleisiu, kad iš ilgo sąrašo sukaktuvininkų, labiausiai užmaršties dulkes norėtųsi nupūsti nuo
Panemunio krašto sūnaus, chorvedžio, pirmųjų akordeono vadovėlių autoriaus Povilo Četkausko (kitais
metais jam sukaktų 120 metų), taip pat muziko, spaudos darbuotojo lietuvių kultūrą reikšmingai
skleidusio JAV, o kilusio iš Zybolių kaimo Ksavero Strumskio (130), nuo mokslininko, geodezininko,
Lietuvos hidrografinio žemėlapio kūrėjo iš Juodupės krašto Jono Deksnio (120). Bet tai dar negalutiniai
sprendimai, dar vyks aptarimai su partneriais“, sakė R.Stankevičiūtė-Vilimienė.
 
Projektas finansuojamas savivaldybės Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties programos
lėšomis. „Savas Rokiškis“ savanoriai ir jų partneriai – Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga bei
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė tiki, kad gatvės stendai žadina praeivių smalsumą domėtis iškilių
kraštiečių biografijomis, kad jų gyvenimai yra įkvėpimas šiandienos žmonėms.

Pagarbiai,
Aurika Aurylė, 8656 75105